Ondernemingsgegevens

Omloop bv
Kerkstraat 1 bus 1
2360 Oud-Turnhout
BE0768 567 523

Contactgegevens: Bel +32 494 93 81 81 of  mail info@omloop.eu

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van Omloop bv, met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 1 bus 1 – 2360 Oud-Turnhout , BTW BE0768 567 523, biedt klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen.

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen kosten of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld (zie artikel 5).

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Omloop bv niet. Omloop bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Omloop bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via info@omloop.eu.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Omloop bv. Omloop bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Omloop bv op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via de betaalknop van Bancontact op de website
  • via bankoverschrijving
  • via betaling bij ophaling

Omloop bv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Ophalen of verzenden van aankopen

Afhalen in onze fysieke winkel heeft de voorkeur en kan zonder extra kosten. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden, Kerkstraat 1 – 2360 Oud-Turnhout.

Verzendkosten van pakjes binnen België werden door Omloop bv vastgesteld op 6.50 euro en voor Nederland rekenen wij 8.50 euro. Bestellingen vanaf 70 euro worden gratis verstuurd binnen België en voor Nederland worden bestellingen gratis verstuurd vanaf 120 euro.

Het pakje wordt verstuurd nadat Omloop bv de betaling ontvangen heeft. Pakjes worden verzonden ten laatste binnen 5 werkdagen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant binnen 5 werkdagen na ontvangst worden gemeld aan info@omloop.eu.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf dat hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant wanneer hij/zij zelf de vervoerder heeft uitgekozen of bepaald.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Omloop bv.

Artikel 7: Herroepingsrecht & retourneren

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, het goed fysiek in bezit heeft gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Omloop bv met een schriftelijk bewijs op de hoogte stellen van zijn beslissing de aankoop te herroepen. Dit kan via e-mail naar info@omloop.eu. Daarna heeft de klant ook maximum 14 kalenderdagen de tijd om de artikelen terug te bezorgen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Artikelen die zijn beschadigd of waarbij de verpakking ontbreekt, worden niet terug betaald.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Artikel 8: Garantie
Omloop bv biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.
 
Artikel 9: Klantendienst

Omloop bv is bereikbaar op het telefoonnummer +32494 93 81 81 of via e-mail op info@omloop.eu. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Artikel 10: Privacy

Omloop bv respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en indien gewenst: versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van de eigen persoonsgegevens. De klant mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. De klant kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens als daar ernstige en legitieme redenen voor zijn die onze noodzaak om deze gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Caroline Van Gils, Omloop bv, Kerkstraat 1 bus 1 te Oud-Turnhout, kan de klant gratis de eigen persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Caroline Van Gils, Kerkstraat 1 bus 1, 2360 Oud-Turnhout.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.